ရွှေမင်္ဂလာ ချစ်တီးစားတော်ဆက်

ချပါတီ (ကြက်သားဟင်း)

အရေအတွက်

ကျသင့်ငွေ  - ကျပ်

စျေးခြင်းထဲထည့်မည်