ပဲႏုိ႔ေသာက္သံုးရာကေန ရင္သားႀကီးထြားလာကာ ေမြးရာပါပစၥည္းေသးသြားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား

November 29, 2017 0

အဂၤလန္က အမ်ိဳးသားတစ္ဦးဟာ ပဲႏုိ႔ေတြ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးခဲ့ရာကေန အမ်ိဳးသားရင္သားမွာ ပံုမွန္ထက္ကုိ ပုိၿပီးႀကီးထြားကာ တြဲက်လာခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္  အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသား ဆစ္ဒေနး ဝဲလင္တန္က ျပည္တြင္းပဲႏုိ႔ ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီကုိ တရား စြဲဆုိထားခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ လေပါင္းမ်ားစြာက စတင္ၿပီးေတာ့ ပဲႏုိ႔ေတြေသာက္သံုးျခင္းကေန အံ့ အား သင့္ၿပီး တုန္လႈပ္စရာေကာင္းတဲ့ ခႏၶာကုိယ္ေျပာင္းလဲမႈကုိ စတင္ခံစားလာခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိ ပါတယ္။ ဒါကုိ မၾကာေသးမီကမွ Read More

Blog Post Title

November 28, 2017 1

What goes into a blog post? Helpful, industry-specific content that: 1) gives readers a useful takeaway, and 2) shows you’re an industry expert. Use your company’s blog posts to opine on current industry topics, humanize Read More