ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြဖမ္းဆီးလ်က္ရွိ

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီအခ်ိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွ
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လႈိင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္မ်ား
အတြင္း ဒုစ႐ိုက္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က
အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ပိတ္ဆို႔ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္(၆)ရပ္ကြက္အတြင္းႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာေနရာမ်ား၊ ေသာင္ႀကီး နယ္ေျမတို႔မွ ခိုးမႈ၊လုယက္မႈ ႏွင့္
ဆိုးသြမ္းရမ္းကားသူမ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၅)
ရပ္ကြက္ ေန ႏိုင္လင္းၫြန္႔(၂၂)ႏွစ္၊ လွမ်ိဳး(၃၅)ႏွစ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ေန
ေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္(၂၀)ႏွစ္၊ ကစင္(၂၃)၊ ခေရ(၇)လမ္းေန သန္ေဇာ္ဝင္း
(ခ)ကုလား(၂၉)ႏွစ္၊ ကစင္(၂၃)၊ ခေရ(၆)လမ္းေန ေအာင္ဇင္သန္႔(ခ)
ေအာင္ေအာင္၊ ေညာင္ေက်း႐ြာေန ၫြန္႔ေဝ(၄၆)ႏွစ္၊အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ေန
အာကာလြင္(၂၃)ႏွစ္၊ ဆိပ္ကမ္း သာလမ္း၊ ဇုန္(၄) ေန ေက်ာ္ရဲေအာင္(ခ)
ေက်ာ္ႀကီး၊အမွတ္(၁၆)ရပ္ကြက္ေန ဘိုဘိုဇင္(၂၅)ႏွစ္တို႔အား
ရဲအက္ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း
သိရသည္။

ဆက္လက္၍ အမ်ားျပည္သူသြားလာရာလမ္းေပၚတြင္ ျပည့္တန္ဆာကိစၥ
ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည့္ အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္ေန မေဌးေဌး(၃၂)ႏွစ္၊
အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္ေန မေအးမာ(၃၅)ႏွစ္၊အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္ေန
မေအးခိုင္ဝင္း(၂၈)ႏွစ္တို႔အား ျပည့္တန္ဆာအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၃(ခ)ျဖင့္
လည္းေကာင္း ၊ အမွတ္(တ/၁၅)ရပ္ကြက္ေန ဝင္းေဇာ္ထြန္း(ခ)
ဘိန္းစား(၃၉)ႏွစ္အား တရားခံေျပးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ကုလားႀကီးေက်း႐ြာ
စံပယ္(၁)လမ္းေန စိန္ထြန္း(ခ)အထြန္း (၄၀)ႏွစ္အား ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ
၃၈၀/က်င့္၅၄ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာမအေနာက္ရပ္ကြက္
ေန ဝင္းေဇာ္(၂၉)ႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာ္မင္းေအာင္(ခ)ၿငိမ္းခ်မ္း(၁၈)ႏွစ္အား
မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ ရာဥပေဒ
ပုဒ္မ ၁၅/၁၆(ဂ)/၂၁ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အတြင္းပဒံ ေက်း႐ြာေန
ရဲျမင့္ႏိုင္(၂၉)ႏွစ္ႏွင့္အမွတ္(၁၈)ရပ္ကြက္ေန စန္းဝင္း(၃၉)ႏွစ္တို႔အား
ယစ္မ်ိဳးဥပေဒျဖင့္လည္း ေကာင္း၊အမွတ္(၁၁)ရပ္ကြက္ေန ေလးႏိုင္(ခ)
ျမင့္ေဆြ (၅၄)ႏွစ္အား ၁၉၆၁ခုႏွစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္
ခံဝန္အက္ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁၈)ရပ္ကြက္ေန
ေဇာ္လင္းထြန္း(၃၃)ႏွစ္အား တရားခံ ေျပးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊
အတြင္းပဒံေက်း႐ြာေန ရန္ေနာင္စိုး(၃၅)ႏွစ္အား စစ္ေျပးျဖင့္လည္းေကာင္း
အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အလားတူ ေ႐ႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌လည္း အမွတ္(၁၈)ရပ္ကြက္
ေန ေဝလင္းထက္ (ခ)အသစ္(၂၂)ႏွစ္ႏွင့္ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ေန
ေက်ာ္ခိုင္(၃၆)ႏွစ္တို႔အား ၁၉၆၁ခုႏွစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္သူမ်ား ေျခခ်ဳပ္ႏွင့္
ခံဝန္ အက္ဥပေဒျဖင့္ လည္းေကာင္း၊အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္ေန ညီညီထြန္း
(၃၈)ႏွစ္ႏွင့္ ဇီးကုန္းေက်း႐ြာေန မ်ိဳးလႈိင္ဦး (၂၇)ႏွစ္တို႔အားရဲအက္ဥပေဒျဖင့္
လည္ေကာင္း၊ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္ေနေအာင္ဗိုလ္ဝင္း(၃၄)ႏွစ္အား
တရားခံ ေျပးျဖင့္လည္းေကာင္းအေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*