လွ်ပ္စစ္မီးမရိွ စားစရာေသာက္စရာမရွိဘဲ သဘာဝအတိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ဂူေအာင္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၈၀ အရြယ္အဖုိးအုိ

 

 

 

 

 

 

 

 

အလြယ္တကူဖတ္ရႈလုိ႔ရေအာင္လည္း
လုပ္ေပးထားျဖစ္လုိ႔ ေန႔စဥ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါေနာ္။
ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*