တန္္ဖိုးရွိေသာမိန္းကေလးဆိုသည္မွာ

မိန္းခ်င္းတူတယ္
အရည္အခ်င္းကြာတယ္
အေတြ႔အၾကံဳကြာတယ္
ဝတ္စားဆင္ယဥ္မႈကြာတယ္
အေျပာအဆိုကြာတယ္
အေနအထိုင္အျပဳအမႈေတြကြာတယ္
ဒီေတာ့ အေနအထားေတြကြာတယ္ ။ ။

အဲဒီ အေနထားေတြကြာေတာ့
စိတ္ဓာတ္ေတြလည္းကြာတယ္
စိတ္ဓာတ္ေတြကြာေတာ့
အဆင့္အတန္းေတြကြာတယ္
အဆင့္အတန္းေတြကြာေတာ့
တန္ဖိုးေတြလည္းကြာျခားသြားေတာ့တာေပါ့ ။ ။

အဆင့္အတန္းဆိုတာ
ေငြေၾကးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈနဲ႔မဆိုင္ဘူး
အေနအထားဆိုတာ
စည္းစိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔မဆိုင္ဘူး
စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္
လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္
ေငြေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး ။ ။

စိတ္ေကာင္းရင္ လူေကာင္းမယ္
စိတ္ေသရင္ လူေသမယ္
စိတ္ပုပ္ရင္ ကိုယ္ပုပ္မယ္ ။ ။

မိမိစိတ္ေၾကာင့္
ကိုယ္ဘယ္လိုလူဆိုတာ ျဖစ္လာတယ္
ဒါေၾကာင့္ အဆင့္အတန္းေတြ
တန္ဖိုးေတြကြာျခားတယ္ဆိုတာ
စိတ္ဓာတ္ေတြကြာလို႔ပဲျဖစ္တယ္ ။ ။

ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက
အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ ၂ သန္းေက်ာ္ပိုမ်ားတယ္
မိန္းမေတြေပါတယ္ သို႔ေသာ္
တန္ဖိုးရွိတဲ႔ မိန္းမေကာင္းေတြရွားလာတယ္ ။ ။

အမ်ားနည္းတူ ျပဳမႈရင္ေတာ့
အမ်ားနည္းတူ စာရင္းထဲမွာပဲရွိလိမ့္မယ္
တန္ဖိုးရွိသူ ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာ့
တန္ဖိုးရွိေအာင္ ၾကိဳးစားေနသင့္တယ္ ။ ။

မူရင္း crd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*